Home

image001image001Print

KLANKBORD VAN EN VOOR DE GEMEENTE GOOISE MEREN

Voor wie zijn wij?social_media_circle_noBckgd

De vergrijzing zal de komende jaren sterk toenemen met als gevolg dat het beroep op de eigen verantwoordelijkheid groter wordt. Dit is een uitdaging voor senioren, maar ook voor mensen die een rol hebben bij de ondersteuning en begeleiding van die senioren. Er zijn verschillende mogelijkheden om het gevoel van eigenwaarde bij ouderen te ondersteunen en te versterken. Dit vraagt om een omslag in het denken over de vergrijzing en om een actief beleid, gericht op het benutten van de mogelijkheden om “het grijs van de ouderen te verzilveren”. De Seniorenraad wil hieraan inhoud geven en tevens inspelen op de vraag op welke wijze ouderen zo lang mogelijk actief kunnen bijdragen aan de samenleving.

 

Seniorenmarkt Vitaliteit

Dinsdag 29 september j.l. heeft de Seniorenraad Bussum, samen met Sportfondsen De Zandzee, Versa Welzijn, De Bibliotheek Naarden Bussum en Familiae, opnieuw een Seniorenmarkt georganiseerd, ditmaal gericht op Vitaliteit . De beurs, gehouden bij Sportfondsen De Zandzee in Bussum, was wederom een succes met bijna 250 bezoekers. Er waren veel meer deelnemende organisaties en bedrijven, totaal 48. Muzikale omlijsting werd verzorgd door Zangkoor Bellefleur uit Naarden en een accordeonist; de openingsact werd gedaan door twee Bussumse slangenmeisjes. De opening werd verricht door de wethouders Zorg en Welzijn van Bussum (de heer G. Boekhoff) en Naarden (mevrouw M. van Meerten-Kok).  Seniorenmarkt_Sep2015_FlyerA5_LR

 

Jaarverslag 2015

Voor ons gepubliceerde Jaarverslag zie hierboven op de werkbalk.

 

Seniorenmarkt 2015

Op 29 mei 2015 heeft de Seniorenraad Bussum, samen met De Bibliotheek Naarden Bussum en Familiae de Seniorenmarkt 2015 georganiseerd. De beurs werd gehouden in de Centrale Bibliotheek in Bussum en was een groot succes. Bijna 250 bezoekers! Hierbij een verslag van één der bezoekers. Seniorenmarkt Bussum, Naarden en Muiden 2015

 

Cijfers Ouderen Bussum

WOONZORGCENTRA IN BUSSUM-NAARDEN

Eind 2013 hebben leden van Seniorenraad Bussum bezoeken gebracht aan alle Woonzorginstellingen in Bussum en Naarden. Hierbij een verslag. Woonzorgcentra

CONTACT MET DE GEMEENTE BUSSUM

Op 20 februari 2014 werd in Vernissage bij Werk IV de Dialoogbijeenkomst met de gemeente Bussum gehouden. Hierbij een verslag. Dialoogbijeenkomst met de gemeente Bussum

DECENTRALISATIE PER 1 JANUARI 2015

Per 1 januari 2015 heeft de decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsgevonden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten nu primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor Ouderengezondheidszorg . Lees verder. Decentralisatie per 1 januari 2015